Intensywne czy długotrwałe opady deszczu stanowią szczególny problem na terenach zurbanizowanych. Gęsta zabudowa, asfaltowe ulice, chodniki i podjazdy z kostki brukowej czy betonu, wszystko to powoduje, że woda opadowa nie znajduje naturalnego ujścia. Przeciążone studzienki kanalizacyjne nie nadążają z odbiorem wody, a to z kolei ma wpływ na lokalne podtopienia i tworzące się rozległe kałuże.

Nasza firma promuje naturalne nawierzchnie wodoprzepuszczalne, umożliwiające wsiąkanie wody opadowej w grunt.

W swojej ofercie posiadamy również kompleksowe rozwiązanie, zmniejszające skutki intensywnych czy długotrwałych opadów deszczu, przeznaczone na dachy płaskie.

System „Dach retencyjny”

Na system składa się:

element przestrzenny SE 60

element przestrzenny SE 60 (zamiast elementu drenażowego)

element spiętrzający

element spiętrzający

skrzynka kontrolna

skrzynka kontrolna

Jak zbudować „Dach retencyjny”?

dach-retencyjny

 

Powyżej systemu retencyjnego możliwe jest prawie każde zagospodarowanie terenu, jakie dopuszcza nośność dachu (np. ciągi piesze, roślinność intensywna).

Jak działa system „Dach retencyjny”

System ten powoduje, że woda opadowa zatrzymywana jest w elementach przestrzennych, a po ustaniu opadów odprowadzana jest do kanalizacji z opóźnieniem, nie powodując jej przeciążania.

Badania retencji wodnej (metody badawcze według FLL), przeprowadzone na dachu standardowym i dachu retencyjnym potwierdzają w 100% skuteczność naszego rozwiązania. Właściwości retencyjne poszczególnych systemów obrazują poniższe wykresy.

 

odplyw

 

Objaśnienia do wykresów:
Zdolność magazynowania wody warstw zielonego dachu podana w l/m2,
Współczynnik odpływu C – część 15 minutowego opadu deszczu od 300 l/(sxha),która w tym czasie spłynie.

 

Nasze Produkty
 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dotacja