Mikroklimat na zielonych dachach

Miejski mikroklimat gromadzi wiele negatywnych skutków zmian klimatycznych. Są to m.in. występowanie miejskich wysp ciepła, intensywne i krótkotrwałe opady deszczu oraz zanieczyszczenie powietrza. Jedną z metod walki ww. skutkami jest zazielenianie dachów.

Dachy większości budynków, pokryte papą, przykryte żwirem lub różnego rodzaju pokryciem nie przyczyniają się do poprawy klimatu. Czasami wręcz szkodzą, gdy np. cała woda opadowa odprowadzana jest do przeciążonej kanalizacji. Woda opadowa i roztopowa to dziś cenny zasób i władze miast powinny robić wszystko, aby je zatrzymać i gromadzić. Wyspy ciepła to dużo większa temperatura otoczenia w zabetonowanych i uszczelnionych aglomeracjach miejskich, w porównaniu do sąsiadujących z nimi obszarach wiejskich. Wyspy ciepła mogłyby by być zredukowane gdyby tylko zastąpić betonozę zielenią.

A więc zielony dach!

Zielony dach w uprawie ekstensywnej to najprostsze i najszybsze rozwiązanie dla miast borykających się ww. problemami. Rozwiązanie, które ma wiele zalet takich jak: ochrona hydroizolacji i pozostałych warstw architektonicznych dachu, zwiększona energooszczędność budynku, retencja wody opadowej, obniżenie temperatury otoczenia czy redukcja zanieczyszczeń. Zieleń na dachu to również wiele korzyści w aspekcie ekologicznym.

Zielony dach jako narzędzie do walki o lepszy mikroklimat miasta

Negatywnych w skutkach zmian klimatu nie łatwo będzie zatrzymać. Jeszcze przez długi okres czasu będą narastać i powodować większe szkody dla człowieka. Wychodząc naprzeciw tak dużym wymaganiom firma ZinCo stworzyła dwa specjalistyczne systemy: „zielony dach retencyjny” oraz „zielony dach klimatyczny”. Mają ona za zadanie zwiększać retencję wody opadowej oraz obniżać temperaturę otoczenia poprzez zwiększenie efektu ewapotranspiracji (parowania).

Niemal każdy układ dachu zielonego gromadzi wodę. Następnie oddaje ją roślinom a nadmiar powoli odprowadza do kanalizacji. Efektywność tego procesu zależy od wielu czynników. W miastach, gdzie walczy się ze skutkami coraz częściej występujących krótkotrwałych, lecz intensywnych deszczów nawalnych, opracowano układ zapewniający powiększoną retencję. Dzięki swojej konstrukcji układ maksymalizuje pojemność wody, która może znaleźć się na dachu zielonym a jednocześnie nie zagraża podtopieniu systemom korzeniowym roślin. W tej dodatkowej przestrzeni możemy zgromadzić ponad 55l/m2 więcej wody niż w standardowym systemie. Odpływ wody regulowany jest przez specjalne nakładki na wpusty dachowe. Rodzaj roślinności nie ogranicza obecności zielonego dachu retencyjnego. Możemy pozwolić sobie na proste w instalacji i pielęgnacji dachy zielone ekstensywne jak i duże krzewy i drzewa w uprawie intensywnej. System zapobiega lokalnym podtopieniom poprzez regulację odpływu wody oraz odciążenie systemu kanalizacji miejskiej.

SAMSUNG CSC

Zieleń na dachu podlega procesowi ewapotranspiracji czyli parowaniu. To zjawisko w odczuwalny sposób poprawia wilgotność powietrza oraz zmniejsza temperaturę powietrza. W dobie występujących dość często okresów suszy i ogólnego niedoboru wody w miastach często mamy do czynienia ze słabą jakością powietrza oraz wyższą temperaturą. System ZinCo „zielony dach klimatyczny” zwiększa efekt ewapotranspiracji i znacząco poprawia warunki klimatyczne. Specjalnie przetestowana grupa roślin, zasilana specjalistycznym systemem nawadniania, skutkuje bardzo wysokim poziomem parowania. Ta zieleń może być podlewana wodą szarą (wykorzystaną w procesie użytkowym) co przyczynia się do zmniejszenia zużycia zasobów ludzkich i wpływa pozytywnie na ochronę środowiska. Badania wykazują, że dach o zwiększonej ewapotranspiracji i powierzchni 100m2 potrafi odparować 2 razy więcej wody w ciągu doby niż dorosłe drzewo.

Wymienione technologie, możliwe do zastosowania na wielu obiektach, zarówno nowo projektowanych jak i istniejących, niwelują negatywne skutki działalności człowieka i zmian klimatu. Stanowią alternatywne i skuteczniejsze rozwiązanie do retencji wody, zmniejszenia efektu wysp ciepła i poprawy mikroklimatu. Jeżeli uda się zainteresować nimi miasta oraz inwestorów otrzymamy gotowe narzędzia do walki o naszą wspólną przyszłość.


Skontaktuj się z nami