Celem klasycznego odwodnienia nawierzchni utwardzanych w miastach (ulic, chodników) jest jak najszybsze odprowadzenie wody do kanalizacji miejskiej. Jest to oczywiście słuszne założenie, bo przede wszystkich chodzi o jak najszybsze udrożnienie ulic i chodników. Jednakże przy intensywnych i gwałtownych albo długotrwałych opadach deszczu przeciążona kanalizacja miejska nie jest w stanie odebrać nadmiaru wody, dochodzi wówczas do podtopień ulic, chodników, czy terenów posesji.

ArborFlow to nowoczesny system zarządzania spływem powierzchniowym wody opadowej i roztopowej. Celem systemu jest spowolnienie odprowadzania wody do kanalizacji miejskich. ArborFlow magazynuje wodę i rozprowadza ją do otaczającego drzewo substratu znajdującego się w modułach antykompresyjnych. Stamtąd woda w sposób kontrolowany absorbowana jest przez korzenie drzew. Nadmiar wody odprowadzany jest z opóźnieniem poza obszar nasadzeń (do kanalizacji, co zapobiega jej przeciążeniom w trakcie deszczu lub do specjalnych zbiorników, skąd woda może być odzyskana i ponownie użyta np. do nawadniania w okresach suszy).

image001image003

W trakcie opadów deszczu nadwyżka wody wprowadzana jest do kanałów kolektorowych systemu ArborFlow, przechodzi wstępną filtrację, a następnie kierowana jest do zbiornika retencyjnego. Woda jest magazynowana i rozprowadzana wzdłuż paneli, do otaczającego bryłę korzeniową substratu oraz systemu antykompresyjnego (RootCell, StrataCell lub RootSpace), nawadniając cały system. Nadmiar wody odprowadzany jest do kanalizacji lub zbiorników do magazynowania wody, celem jej ponownego wykorzystania.

Budowa systemu ArborFlow:

System składa się z gotowych modułów, zbudowanych z paneli bocznych i elementów narożnych. Pojemność systemów wynosi od 250 do 960 litrów.
Na górze modułu umiejscowiony jest grill z siatką filtracyjną i oraz wskaźnik poziomu wody.

image005

Osobnym elementem, polecanym przy montażu systemu ArborFlow jest krawężnikowy wpust przepływowy. Jest to prosty i wytrzymały element transportujący wodę do zlewni wód opadowych. Wpust jest zamykany, co umożliwia odcięcie wpływu nadmiaru wody do obszaru strefy korzeniowej. System zamykania sprawdza się również w obszarach narażonych na lokalne podtopienia oraz nadmiar soli w okresie zimowym.

Wpust dostępny jest w wersjach z wykończeniem ze stali galwanizowanej lub kortenowskiej.

image007

Przykład montażu systemu:

image010

Zalety systemu ArborFlow:

 • idealny do stosowania w miejscach z ograniczoną wolną przestrzenią
 • redukuje spływ powierzchniowy wód opadowych i roztopowych, odciążając systemy kanalizacyjne
 • umożliwia recykling wody opadowej i roztopowej
 • system drenażowy wychwytuje zanieczyszczenia organiczne i sól
 • powoduje szybkie rozproszenie wody pod powierzchnią gruntu
 • zwiększa szanse na prawidłowy rozwój drzewa
 • możliwość instalacji linearnej lub okrężnej
 • wymiary dostosowane pod każdą bryłę korzeniową
 • szybki i łatwy montaż, bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu
 • precyzyjne ukierunkowanie systemu korzeniowego, eliminujące uszkodzenia nawierzchni
 • wskaźnik poziomu wody w systemie
 • grille umożliwiające łatwą konserwację systemu
Nasze Produkty
 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

[contact-form-7 id="4" title="Footer Form"]
Dotacja