Materiał użyty przy sadzeniu drzewa ma bezpośredni wpływ na rozwój drzewa. Z tego względu aby zapewnić drzewu optymalne warunki do wzrostu należy zastosować specjalnie przygotowany substrat. W bezpośrednim sąsiedztwie bryły korzeniowej – substrat do wzrostu drzewa (CitySoil Ukorzeniacz). W obszarze ciągów pieszych i jezdnych – substrat przenoszący obciążenia I zapobiegający kompresji gleby (CitySoil oraz miejsc wyjątkowo narażonych na nacisk UrbanSoil).

Substrat CitySoil Ukorzeniaczsubstrat1 Substrat CitySoil Ukorzeniacz to odpowiednio dobrana mieszanka składników organicznych i mineralnych, zapewniająca optymalne warunki rozwoju korzeni drzew. Substrat CitySoil zawiera szczepy grzybów antagonistycznych z rodzaju Trichoderma, zwalczających patogeny systemów korzeniowych roślin.
Substrat CitySoil jest stosowany bezpośrednio przy bryle korzeniowej drzewa. Stosuje się go również przy przesadzaniu starszych drzew oraz wykonywaniu aktywnych ekranów korzeniowych.
Maksymalny ciężar substratu [g/cm3] – 1,50
PH – 6,0-7,0
Substrat strukturalny CitySoilsubstrat2 CitySoil to substrat do nasadzeń drzew w bliskiej odległości nawierzchni utwardzanych, zwiększający strefę korzeniową i wpływający na prawidłowy rozwój całego drzewa. W przeciwieństwie do standardowych podbudów drogowych zapewnia prawidłowe warunki do rozwoju korzeni, tworząc miejsce pod drzewo odpowiednio zagęszczonym z jednoczesną dostateczną ilością powietrza.
Podłoże składa się ze specjalnie dobranej mieszanki klińca, gliny oraz części organicznych.
Maksymalny ciężar substratu [g/cm3] – 2,00
Wskaźnik nośności CBR [%] wg normy PNS-02205:1998:
bez namaczania – >40%
po 4 dobach nasycenia wodą – >35%
PH – 6,5-8,0
Substrat strukturalny UrbanSoilsubstrat3substrat4 substrat5Substrat UrbanSoil tworzy szkielet, który przenosi obciążenie ciągów komunikacyjnych, oraz zapobiega nadmiernej kompresji gleby. Struktura substratu umożliwia swobodną penetrację układu korzeniowego, co jest niezbędne do odpowiedniego rozwoju drzew, oraz charakteryzuję się prawidłową wodoprzepuszczalnością.
Części organiczne, wypełniające przestrzeń pomiędzy klińcem dostarczają ważne dla prawidłowego rozwoju drzew makroelementy.
UrbanSoil posiada odpowiednią nośność umożliwiającą zastosowanie go pod drogą z ruchem ciężkich pojazdów.
Maksymalny ciężar substratu [g/cm3] – 2,00
Wskaźnik nośności CBR [%] wg normy PNS-02205:1998:
bez namaczania – >40%
po 4 dobach nasycenia wodą – >35%
Maksymalna objętość szkieletu gruntowego ρds[g/cm3] – 1.60
Zawartość części organicznych – ok. 10%
PH – 6,5-8,0
Nasze Produkty
 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

[contact-form-7 id="4" title="Footer Form"]
Dotacja