Przewaga nawierzchni naturalnych nad innymi rozwiązaniami

Zmiany klimatyczne, zwłaszcza intensywniejsze i obfitsze opady atmosferyczne, doprowadzają do coraz częstszych lokalnych podtopień i wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań, wspomagających radzenie sobie z nadmiarem opadów.
Różnice pomiędzy terenem naturalnym, a terenem utwardzonym płytą chodnikową, kostką brukową czy asfaltem najwyraźniej zarysowują się tuż po obfitych opadach atmosferycznych – na nawierzchniach utwardzonych woda stoi.

Nasze Produkty
 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dotacja