Zgodnie z przyjętą definicją, retencja to zdolność do gromadzenia wody i przechowywania jej przez dłuższy czas. Celem retencji jest uwolnienie zmagazynowanej wody do środowiska, głównie przez parowanie czy infiltrację, a wmniejszym stopniu przez odpływ powierzchniowy i do kanalizacji.

W myśl nowych przepisów ustawy Prawo wodne każdy właściciel będzie zobowiązany do uiszczania opłaty (tzw. potocznie „podatek od deszczu”), jeżeli wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane z jego posesji do systemów kanalizacji deszczowych. Na zwolnienia lub ulgi liczyć mogą Ci, którzy retencjonują wodę opadową i roztopową na własnej posesji.

Zarówno zmiany klimatu, jak i rozwiązania prawne wymuszają poszukiwanie rozwiązań odciążających kanalizacje miejskie poprzez zmagazynowanie wody opadowej i – bądź spowolnienie jej odpływu do kanalizacji, bądź ponowne wykorzystanie (recykling wody opadowej) np. do nawadniania w porze suchej i do schładzania temperatury w mieście.

System zielonego dachu ZinCo „Dach retencyjny”

Każdy dach zielony magazynuje wodę. Jednakże w kontekście zmian klimatu oraz polskich przepisów, m.in. ustawy Prawo wodne, czy zmiany definicji powierzchni biologicznie czynnej w Prawie budowlanym, najistotniejszym jest stworzenie możliwości zmagazynowania jak największej ilości wody. Ilość zmagazynowanej wody przekłada się na wysokość opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych do kanalizacji miejskiej.

Dach retencyjny firmy ZinCo jest w stanie zmagazynować ok. 80 l/m2 i ilość ta może być zwiększona w zależności od wyboru systemu. Zmagazynowana woda może być zużyta w zależności od potrzeb korzystającego, do nawadniania roślin w porze suchej lub używania jej w toaletach w budynku. Możemy też pozwolić na powolny spływ wody do kanalizacji miejskiej, odciążając ją tym samym po gwałtownej ulewie.

 

image009

 

Więcej o systemie dachu retencyjnego można przeczytać tutaj.

ArborFlow – zarządzanie wodą w obrębie bryły korzeniowej

System firmy Green Blue Urban (Greenleaf) dedykowany jest pod nasadzenia drzew na terenach zurbanizowanych. Celem systemu jest spowolnienie odprowadzania wody poprzez magazynowanie jej i rozprowadzenie do otaczającego drzewo substratu znajdującego się w modułach antykompresyjnych. Woda w sposób kontrolowany jest absorbowana przez system korzeniowy. Nadmiar wody odprowadzany jest z opóźnieniem poza obszar nasadzeń (do kanalizacji, co zapobiega jej przeciążeniom w trakcie deszczu lub do specjalnych zbiorników, skąd może być odzyskana i ponownie użyta np. do nawadniania w okresach suszy).

 

image011

 

Więcej o systemie ArborFlow można przeczytać tutaj.

Hydrobox

Hydrobox to opatentowany system inteligentnego nawadniania roślin. Dzięki swojej budowie magazynuje wodę opadową, roztopową i nadmiar wody z podlewania, by następnie oddawać ją roślinom, zawsze wtedy, gdy tego potrzebują.  Wykorzystana z Hydroboxu woda uzupełniana jest przy kolejnych opadach, czy podlewaniu roślin. Wykorzystanie elementów Hydrobox to nie tylko oszczędność i zagospodarowanie nadmiaru wody ale także szybszy rozwój i lepsza kondycja roślin.

Więcej informacji o Hydrobox można przeczytać tutaj.

Nawierzchnie naturalne

Woda opadowa z nawierzchni utwardzanych odprowadzana jest do kanalizacji. Przy dłuższych lub intensywnych opadach deszczu, kiedy odpływy są przeciążone, zalega na nawierzchniach, nie znajdując naturalnego ujścia, jak w przypadku gruntu. Nawierzchnie naturalne z powodzeniem mogą zastępować kostkę brukową, nawierzchnie betonowe i asfaltowe.

Wzmacniane nawierzchnie mineralne, takie jak nawierzchnia NaturalGrey stosowane mogą być zarówno przy domach prywatnych, jak i w miastach, na ścieżkach rowerowych, parkach, na osiedlach, czy pod drogi samochodowe, w tym pod ruch pojazdów ciężkich (np. drogi pożarowe).

Oferowane przez nas wzmacniane nawierzchnie trawiaste NetTurf i CitySoil Road, poza powyższymi zastosowaniami, polecane są dodatkowo na pola golfowe, boiska, tory wyścigów konnych, lotniska polowe, lądowiska dla helikopterów, okazjonalne miejsca parkingowe, czy w miejsca, w których organizowane są masowe imprezy.

Przewaga nawierzchni naturalnych nad nawierzchniami utwardzanymi zarysowuje się najwyraźniej przy opadach atmosferycznych, kiedy efekt wizualny ustępuje miejsca praktycznemu celowi zastosowania takich nawierzchni.

Nasze Produkty
 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

[contact-form-7 id="4" title="Footer Form"]
Dotacja