Nasze substraty to specjalne mieszanki ogrodnicze, przeznaczone do różnych typów dachów zielonych. Odpowiednio dobrane składniki i specjalna technologia produkcji gwarantują prawidłowy rozwój roślin przez wiele lat.

substraty


substraty1

Komponenty mineralne o odpowiednio dobranej frakcji poprawiają właściwości wodne i powietrzne. Specjalnie dobrane rodzaje kruszyw charakteryzują się dużą porowatością i pojemnością wodną.


substraty2

Komponenty organiczne pochodzenia roślinnego zapewniają optymalną ilość składników pokarmowych i regulują pH.


Cechy substratu:

 • stabilny strukturalnie
 • niewielkie współczynnik osiadania
 • duża pojemność wodna i powietrzna,
 • duża odporność na cykliczne zamarzanie i rozmarzanie,
 • wolny od zanieczyszczeń:
  • fizycznych
  • chemicznych,
  • biologicznych,
 • patogenów chorobotwórczych (wirusy, bakterie, grzybnie).
 • brak części spławianych w ilości mogącej zamulić geowłókninę w warstwach izolujących sklepienie, a tym samym spowodować przecieki czy gnicie roślin.
substraty-logo1 Substrat zgodny z wytycznymi Niemieckiego Naukowego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Realizacji Krajobrazu (FLL)
substraty-logo2  Substrat produkowany na licencji niemieckiej firmy ZinCo
substraty-logo3 Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu
substraty-logo4 Substrat pozytywnie przeszedł badanie o nieoddziaływaniu ognia zewnętrznego
substraty-logo5 Substrat poddawany regularnym badaniom i kontroli jakości. Współpracujemy z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytetem Technicznym w Monachium. Dysponujemy również własnym mobilnym laboratorium chemicznym.

Dostępne rodzaje:

 • substraty do nasadzeń intensywnych
 • substraty do nasadzeń ekstensywnych
 • substrat wypełniający
 • substrat do certyfikacji Breem i Leed
 • substrat lekki
 • substraty pod konkretne zamówienie, o parametrach zgodnych z wymogami projektowymi lub życzeniem klienta,
 • kruszywo do wypełniania drenażu

Dostawa:

 • w Big Bagach (ok. 1,5 m3)
 • luzem w wywrotkach (ok. 25 m3)

Grubość warstwy substratu uzależniona jest od rodzaju systemu zielonego dachu i przewidzianych nasadzeń roślinnych.

Przykładowy schemat:

substraty-schemat

Dlaczego specjalistyczny substrat, a nie zwykła ziemia ogrodnicza lub z wykopu?

Błędy popełniane przy doborze substratu spowodowane są przede wszystkim przeświadczeniem, że do dachów zielonych użyć można podłoża jak do nasadzeń roślin na gruncie rodzimym. Niewiedza lub chęć oszczędności powoduje, że na dachach stosowana bywa zwykła ziemia lub podłoże zawierające części ilaste i gliniaste. Takie podłoże stanowi duże zagrożenie dla systemu włóknin i drenaży, powodując ich zapychanie czy zamulanie. Właściwy substrat powinien zawierać mieszankę porowatego kruszywa dobranego w odpowiednich proporcjach i o odpowiedniej frakcji. Taka kombinacja warunkuje właściwą pojemność wodną i powietrzną, niezbędną do prawidłowego rozwoju roślin. Przykrycie systemu zielonego dachu substratem zawierającym nieodpowiednie kruszywo lub zawierającym jego nieodpowiednią ilość, zwłaszcza w stosunku do części organicznych, powoduje często, że woda nie jest wchłaniana i retencjonowana we właściwy sposób. Skutkuje to procesami gnilnymi w warstwach korzeniowych lub ich przesuszaniem oraz tworzeniem się kałuż na powierzchni dachu.dotacja

Z dniem 31 marca 2015 r. zakończyliśmy proces wdrażania współfinansowanego ze środków unijnych projektu, mającego na celu udoskonalenie produkowanych przez nas dotychczas materiałów oraz opracowanie i wprowadzenie nowych.

Tytuł projektu: „Wdrożenie przez firmę GCL Sp. z o.o. ulepszonego procesu technologii produkcji materiałów wspomagających przywracanie środowiska naturalnego na terenach zurbanizowanych poprzez zakup wysoko zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń”

Nazwa beneficjenta: GCL Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 1 384 352,70 PLN

Kwota dofinansowania: 482 745,00 PLN

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: mazowia.eu

Nasze Produkty
 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dotacja