O substratach wiemy wszystko, w końcu produkujemy je i udoskonalamy od kilkunastu lat. Naszym sukcesem jest stworzenie substratów na bazie materiałów pochodzących z recyklingu, przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnych, najbardziej zbliżonych do środowiska naturalnego, warunków dla roślin, które zostaną posadzone na dachu. 

Nie korzystamy z kruszyw naturalnych, nie ingerujemy w środowisko naturalne. 

Eksploatacja kopalń i wydobycie kruszyw naturalnych, np. bazaltu, wiąże się nie tylko ze znaczną emisją gazów cieplarnianych ale również degradacją środowiska naturalnego. Czy wiesz, że prowadzenie kopalń odkrywkowych łączy się z zaburzeniem naturalnego eko-systemu, zanieczyszczeniem terenu i zmianą warunków hydrologicznych? Nie bez znaczenia dla środowiska pozostają hałas, kurz, obecność ludzi, regularny ruch transportowy, składowanie urobku oraz tworzenie stawów osadowych, czy zakłócenia w równowadze spływu powierzchniowego i infiltracji wody. 

Zgoda. Naturalny kamień wciąż cieszy się dużą popularnością i w niektórych przypadkach jest wprost niezbędny. Tylko po co przykładać rękę do degradacji naturalnych zasobów, kiedy można wykorzystać materiały powstałe w procesie recyklingu? 

Produkcja naszych substratów wpisuje się w gospodarkę obiegu zamkniętego, redukujemy ślad węglowy i dajemy drugie życie materiałom. A to wszystko pod stałą kontrolą niezależnych jednostek badawczych. 

Jedną z najważniejszych cech zrównoważonego budownictwa jest wykorzystanie do budowy materiałów przyjaznych środowisku, w szczególności materiałów recyklingowych. Materiałami przyjaznymi środowisku nie są materiały, przy produkcji których eksploatuje się surowce naturalne.

Nasze ekologiczne substraty stanowią wartość dodaną w procesie certyfikacji, potwierdzającej energooszczędność i wpływ na środowisko naturalne powstających budynków (Leed, Breeam). 

Czy można więcej? Można. Opracowaliśmy formułę substratów, dzięki której posiadają one właściwości retencjonujące wodę opadową.

Jeśli wciąż masz wątpliwości – sprawdź naszą Galerię. Na pewno znasz któryś z przedstawionych tam obiektów. Możesz sprawdzić osobiście stabilność naszych substratów, produkowanych od 2007 r.

substraty


substraty1

Komponenty mineralne o odpowiednio dobranej frakcji poprawiają właściwości wodne i powietrzne. Specjalnie dobrane rodzaje kruszyw charakteryzują się dużą porowatością i pojemnością wodną.


substraty2

Komponenty organiczne pochodzenia roślinnego zapewniają optymalną ilość składników pokarmowych i regulują pH.


Cechy substratu:

 • stabilny strukturalnie
 • niewielkie współczynnik osiadania
 • duża pojemność wodna i powietrzna,
 • duża odporność na cykliczne zamarzanie i rozmarzanie,
 • wolny od zanieczyszczeń:
  • fizycznych
  • chemicznych,
  • biologicznych,
 • patogenów chorobotwórczych (wirusy, bakterie, grzybnie).
 • brak części spławianych w ilości mogącej zamulić geowłókninę w warstwach izolujących sklepienie, a tym samym spowodować przecieki czy gnicie roślin.
substraty-logo1 Substrat zgodny z wytycznymi Niemieckiego Naukowego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Realizacji Krajobrazu (FLL)
substraty-logo2  Substrat produkowany na licencji niemieckiej firmy ZinCo
substraty-logo3 Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu
substraty-logo4 Substrat pozytywnie przeszedł badanie o nieoddziaływaniu ognia zewnętrznego
substraty-logo5 Substrat poddawany regularnym badaniom i kontroli jakości. Współpracujemy z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytetem Technicznym w Monachium. Dysponujemy również własnym mobilnym laboratorium chemicznym.

Dostępne rodzaje:

 • substraty do nasadzeń intensywnych
 • substraty do nasadzeń ekstensywnych
 • substrat wypełniający
 • substrat do certyfikacji Breem i Leed
 • substrat lekki
 • substraty pod konkretne zamówienie, o parametrach zgodnych z wymogami projektowymi lub życzeniem klienta,
 • kruszywo do wypełniania drenażu

Dostawa:

 • w Big Bagach (ok. 1,5 m3)
 • luzem w wywrotkach (ok. 25 m3)

Grubość warstwy substratu uzależniona jest od rodzaju systemu zielonego dachu i przewidzianych nasadzeń roślinnych.

Przykładowy schemat:

substraty-schemat

Dlaczego specjalistyczny substrat, a nie zwykła ziemia ogrodnicza lub z wykopu?

Błędy popełniane przy doborze substratu spowodowane są przede wszystkim przeświadczeniem, że do dachów zielonych użyć można podłoża jak do nasadzeń roślin na gruncie rodzimym. Niewiedza lub chęć oszczędności powoduje, że na dachach stosowana bywa zwykła ziemia lub podłoże zawierające części ilaste i gliniaste. Takie podłoże stanowi duże zagrożenie dla systemu włóknin i drenaży, powodując ich zapychanie czy zamulanie. Właściwy substrat powinien zawierać mieszankę porowatego kruszywa dobranego w odpowiednich proporcjach i o odpowiedniej frakcji. Taka kombinacja warunkuje właściwą pojemność wodną i powietrzną, niezbędną do prawidłowego rozwoju roślin. Przykrycie systemu zielonego dachu substratem zawierającym nieodpowiednie kruszywo lub zawierającym jego nieodpowiednią ilość, zwłaszcza w stosunku do części organicznych, powoduje często, że woda nie jest wchłaniana i retencjonowana we właściwy sposób. Skutkuje to procesami gnilnymi w warstwach korzeniowych lub ich przesuszaniem oraz tworzeniem się kałuż na powierzchni dachu.dotacja

Z dniem 31 marca 2015 r. zakończyliśmy proces wdrażania współfinansowanego ze środków unijnych projektu, mającego na celu udoskonalenie produkowanych przez nas dotychczas materiałów oraz opracowanie i wprowadzenie nowych.

Tytuł projektu: „Wdrożenie przez firmę GCL Sp. z o.o. ulepszonego procesu technologii produkcji materiałów wspomagających przywracanie środowiska naturalnego na terenach zurbanizowanych poprzez zakup wysoko zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń”

Nazwa beneficjenta: GCL Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 1 384 352,70 PLN

Kwota dofinansowania: 482 745,00 PLN

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: mazowia.eu

Nasze Produkty
 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

[contact-form-7 id="4" title="Footer Form"]
Dotacja