Jeżeli warstwa odsączająca pokryta jest włókniną filtracyjną, tworzy się wtedy poprawny drenaż, zgodny z normą DIN 4095 „Drenaż do ochrony budowli”. Dla drenaży takich jak Floradrain oraz Floraset odpowiednią włókniną jest włóknina SF. Włókniny filtracyjne TG i PV stosuje się w warstwach dachowych, które zawierają w swojej strukturze ostre krawędzie (np. podbudowa z klińca) oraz pod ciągi jezdne. Włókninę TG i PV stosuje się z zakładem ok. 200 mm. Włókniny nie powinny być wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ze względu na niską odporność na promieniowanie UV.

Włóknina filtracyjna SFwloknina1

Wzmocniona termicznie włóknina filtracyjna wykonana z polipropylenu, odporna na standardowe naprężenia i odkształcenia. Stosowana na elementy drenażowe firmy ZinCo; nie gnijąca. Przepustowość wodna Q = ok. 70 l/m2 (przy kolumnie wody 100 mm); efektywna szerokość otworów zgodnie z normą EN ISO 12956; ok. 95 μm; klasa wytrzymałości 2; waga ok. 100 g/m2.

wloknina1a

Włóknina filtracyjna TGwloknina2 Wzmocniona termicznie włóknina filtracyjna wykonana z polipropylenu, odporna na duże naprężenia i odkształcenia. Stosowana w szczególności pod ruch pieszy i pieszo-jezdny; nie gnijąca. Przepustowość wodna Q = 55 l/m2 (przy kolumnie wody 100 mm); efektywna szerokość otworów zgodnie z normą EN ISO 12956; ok. 70 μm; klasa wytrzymałości 3; waga ok. 155 g/m2.wloknina2a
Włóknina filtracyjna PVwloknina3 Wzmocniona termicznie, bardzo sztywna włóknina filtracyjna, wykonana z polipropylenu, odporna na bardzo duże naprężenia i odkształcenia. Stosowana w szczególności na drenaże typu Elastodrain, na ciągi pieszo-jezdne i jezdne. Stosowana również jako warstwa ochronna hydroizolacji w sytuacjach, gdy warstwa ta nie pełni funkcji chłodzącej wody (np. przy drenażu Aquatec AT 45, Stabilodrain oraz Fixodrive); nie gnije. Przepustowość wodna Q = ok. 30 l/m2 (przy kolumnie wody 100 mm); efektywna szerokość otworów zgodnie z normą EN ISO 12956; ok. 60 μm; klasa wytrzymałości 4; waga ok. 300 g/m2.wloknina3a
Włóknina podsiąkowa Dochtvlies DV 40wloknina4 Dystrybuująca wodę włóknina zawierająca włókna aktywne kapilarnie na jednej stronie. Specjalnie zaprojektowana do użytku wraz z elementami drenażowymi Aquatec AT 45. Materiał poliester, kolor biały (włóknina) i szary (włókna); waga ok. 600 g/m2; długość włókien ok. 40 mm.wloknina4a
Nasze Produkty
 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

[contact-form-7 id="4" title="Footer Form"]
Dotacja