TWORZENIE BIORÓŻNORODNYCH WARUNKÓW

Wszędzie tam, gdzie natura została wyparta przez materiały budowlane, a powierzchnia uszczelniona przez zabudowę, zielone dachy mogą odtworzyć naturalne środowisko fauny i flory. Przede wszystkim naturalne uprawy roślin ekstensywnych, nie wymagających nadmiernej pielęgnacji mogą być siedliskiem różnych gatunków zwierząt.
Najczęściej schronienie w takich warunkach znajdują dzikie pszczoły, motyle i gąsienice. Jednak rozwój różnorodności biologicznej w dużej mierze zależy od tego, jak zaplanujemy te siedliska. Same gatunki rozchodników i grubość czy skład warstwy substratu nie są czynnikami wystarczającymi dla pełnego odtworzenia środowiska naturalnego.
Przy stosunkowo niewielkim nakładzie można zaplanować i wykonać moduły najbardziej zbliżone do warunków naturalnych.

bioroznorodnosc-1

Modelowanie warstw substratu
Poprzez tworzenie różnic w miąższości substratu powstają nowe przestrzenie życiowe dla zwierząt. Zwiększa się również wybór gatunków roślin, które dla prawidłowego rozwoju wymagają różnych głębokości nasadzeń.


bioroznorodnosc-2
Okresowe zbiorniki wodne
Wydzielone i odpowiednio przygotowane obszary będą gromadziły przez dłuższy czas wodę opadową lub roztopową. To nie tylko siedlisko niektórych zwierząt ale i poidło dla ptaków i owadów.


bioroznorodnosc-3


bioroznorodnosc-4
Dobór gatunkowy roślin
Przy różnej miąższości substratu możliwe jest rozszerzenie doboru gatunkowego roślin, które przyciągną różne rodzaje owadów. Rośliny paszowe stanowią źródło pokarmu dla ptaków.


bioroznorodnosc-5
Martwe pozostałości po drzewie
Obumarłe konary i korzenie drzew stanowią wartościowe elementy dla kształtowania siedlisk, w których żyją przede wszystkim mchy, porosty, grzyby, chrząszcze, dzikie pszczoły, czy mrówki.


bioroznorodnosc-6
Budki lęgowe
Odpowiedni dobór budek lęgowych umożliwia osiedlanie się owadów, w szczególności dzikich pszczół czy trzmieli. Decydując się na takich mieszkańców należy pamiętać o wyborze roślin, które te owady przyciągają.


Budki lęgowe dla ptaków, nietoperzy
Elementem zróżnicowanego środowiska są również siedliska, jakże pożytecznych dla człowieka, ptaków, czy nietoperzy. Znalezienie bezpiecznego, zacisznego miejsca dla budek lęgowych, skutecznie zachęca do osiedlania się.
bioroznorodnosc-7


bioroznorodnosc-8
Budki lęgowe można z powodzeniem wbudować w elewację, poniżej krawędzi dachu.


Ilość modułów bioróżnorodnych jest dowolna i zależy od naszej wyobraźni i wiedzy. Dobór systemu uzależniony jest od rodzaju zielonego dachu, jego przeznaczenia i rozwiązań, jakie przewiduje projekt.

bioroznorodnosc-9
Przykład bioróżnorodnego dachu zielonego przy użyciu systemu ZinCo „Dywan z rozchodnika”

bioroznorodnosc-10bioroznorodnosc-11

Nasze Produkty
 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]
Dotacja