System dostosowany do każdego rodzaju nawierzchni pieszej i pieszo-jezdnej, zarówno z kostki, desek, płyt kamiennych, specjalistycznych nawierzchni trawiastych, jak i wodoprzepuszczalnych nawierzchni mineralnych.

W takich układach stosowane powinny być elementy drenażowe o podwyższonych parametrach wytrzymałości na ściskanie oraz wysokiej zdolności drenażowej. Należy również pamiętać o stosowaniu odpowiednich włóknin filtracyjnych wytrzymujących kontakt z kruszywem zagęszczanym mechanicznie. Wysokość elementu drenażowego należy dobrać w zależności od spadku powierzchni, na jakiej będzie instalowany. Na największych spadkach np. rampach zjazdowych stosowane są drenaże o niskim profilu zintegrowane z włókniną np. DBV 10. Na bardziej płaskich powierzchniach stosowane są elementy drenażowe o wyższym profilu np. Floradrain FD 40.

Przy łączeniu powierzchni zieleni z komunikacyjną ważne są nie tylko drenaż i wytrzymałość na ściskanie, ale także zdolność zatrzymywania wody. Proponowany w tym systemie drenaż Stabilodrain SD 30 to wyjątkowo stabilny, odporny na wysokie ciśnienie element odwadniający, który można szybko i łatwo układać. Zapewnia długotrwałą funkcjonalność i odprowadzanie wody (układany otworami dyfuzyjnymi do dołu) oraz magazynowanie wody (otworami dyfuzyjnymi do góry).

 

Odwodnienie

W przeciwieństwie do dachów lub ich fragmentów pokrytych roślinnością, które opóźniają lub wstrzymują odpływ wody, dachy, na których występują ciągi piesze, muszą odprowadzać jak największą część wody deszczowej z powierzchni utwardzonych w jak najkrótszym czasie. Punkty odwadniające należy zaplanować w taki sposób, by umożliwiały odprowadzenie wody zarówno powierzchniowej jak i tej, która przedostaje się w pionie przez podbudowę do warstwy hydroizolacji. Warto zastosować w tych miejscach liniowe kanały odwadniające ZinCo. Nad wpustami dachowymi odpowiedzialnymi za odbiór nadmiaru wody z dachu należy instalować skrzynki rewizyjne np. KS 30-B z pokrywą umożliwiającą zabudowę materiałem z otaczającej ją nawierzchni.

Szczególną uwagę należy zwrócić na podbudowę, na której układane będą ciągi piesze i pieszo-jezdne. Musi być ona dobrze zagęszczona oraz przepuszczalna dla wody. Jest to szczególnie istotne w przypadku stosowania nawierzchni mineralnych oraz utwardzonych, układanych z małych elementów.

Spadki

Kąt nachylenia układanych nawierzchni zawsze zależy od materiału, który zostanie zastosowany. Nawierzchnie z chodników powinny mieć co najmniej 2% spadku, nawierzchnie układane na cokołach mogą nie mieć spadków, ponieważ woda będzie wypływać przez szczeliny znajdujące się pomiędzy układanymi elementami nawierzchni. Nawierzchnie z asfaltu czy betonu powinny mieć nachylenie co najmniej 1,5%.

Podkładki systemowe

Wiele konstrukcji dachowych nie przewiduje dodatkowego obciążenia jakim jest podbudowa pod nawierzchnie piesze. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zastosowanie regulowanych podkładek systemowych Elefeet. Same podkładki mają niewielką wagę ale są bardzo wytrzymałe. Cały ciężar nawierzchni rozkłada się na podstawkach systemowych, a woda swobodnie spływa pomiędzy szczelinami układanej nawierzchni. Pod nawierzchnią jest jeszcze dużo miejsca, np. na kable, rury wodociągowe itp.

Obrzeża

Stabilne obrzeże jest tak samo ważne jak stabilny element drenażowy. Elementy betonowe lub ze stali nierdzewnej gwarantują atrakcyjne wizualnie rozwiązania. Montaż obrzeży na elementach drenażowych zapewnia nieprzerwany przepływ wody po powierzchni dachu.

Ciągi piesze połączone z zielenią

Możliwe jest zagospodarowanie powierzchni dachu poprzez połączenie ze sobą ciągów komunikacyjnych pieszych i jezdnych z przestrzenią dla zieleni. Kluczowym elementem jest wówczas zapewnienie w elemencie drenażowym odpowiednio wysokiej zdolności magazynowania wody. Drenaż Floradrain FD 40 czy Stabilodrain SD 30 gwarantują odpowiednią wytrzymałość pod ciągami komunikacji pieszej i jezdnej, a w zależności od sposobu ułożenia, zatrzymują lub odprowadzają wodę w całości.

Galeria
Skontaktuj się z nami