Włókniny filtracyjne stosowane są jako warstwa separacyjna pomiędzy substratem lub kruszywem a drenażem. Podstawową funkcją tych włóknin jest ochrona warstwy drenażowej przed przedostawaniem się części ilastych i innych zanieczyszczeń z materiału sypkiego. Dla rozwiązań z zielenią i drenaży takich jak Floradrain oraz Floraset odpowiednią włókniną jest włóknina SF. Włókniny filtracyjne TG i PV stosuje się w warstwach dachowych, które zawierają w swojej strukturze ostre krawędzie (np. podbudowa z klińca) oraz pod ciągi jezdne. Włókniny stosuje się z zakładem ok. 200 mm.

Włóknina filtracyjna SF
Włóknina filtracyjna SF

Wzmocniona termicznie włóknina filtracyjna wykonana z polipropylenu, odporna na naprężenia i odkształcenia. Stosowana w układach z zielenią, na elementy drenażowe firmy ZinCo; nie gnijąca.

Włóknina filtracyjna TG
Włóknina filtracyjna TG

Wzmocniona termicznie włóknina filtracyjna wykonana z polipropylenu, odporna na duże naprężenia i odkształcenia. Stosowana w szczególności pod ruch pieszy i pieszo-jezdny; nie gnijąca.

Włóknina filtracyjna PV
Włóknina filtracyjna PV

Wzmocniona termicznie, bardzo sztywna włóknina filtracyjna, wykonana z polipropylenu, odporna na bardzo duże naprężenia i odkształcenia. Stosowana w szczególności na drenaże typu Stabilodrain i Elastodrain, na ciągi pieszo-jezdne i jezdne (w tym drogi pożarowe). Stosowana również jako warstwa ochronna hydroizolacji w sytuacjach, gdy warstwa ta nie pełni funkcji chłonącej wody (np. pod drenażem Aquatec AT 45, Stabilodrain oraz Fixodrive); nie gnijąca.

Włóknina podsiąkowa DV 40
Włóknina podsiąkowa DV 40

Dystrybuująca wodę włóknina zawierająca włókna aktywne kapilarnie na jednej stronie. Specjalnie zaprojektowana do użytku wraz z elementami drenażowymi Aquatec AT 45. Wykonana z poliestru.
Produkt w 100% z recyklingu.

 

Pliki do pobrania
Karta techniczna SF poglądowa
Karta techniczna TG poglądowa
Karta techniczna PV poglądowa
Karta techniczna DV 40 poglądowa
Skontaktuj się z nami