Gotowe maty wegetacyjne
Zazielenienie przydomowego ogrodu jest postrzegane jako wyjątkowo przyjazne człowiekowi hobby a także stały punkt naszego wiosennego i letniego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Uwielbiamy patrzeć, jak powoli rodzi się wokół nas piękny ogród, jak zmienia wraz ze zmianą pór roku. Jakże inaczej wygląda wykonanie terenu zieleni w procesie inwestycji budowlanej. Tu liczy się przede wszystkim czas, prostota instalacji i łatwość w pielęgnacji.
Dach bioróżnorodny
Czy w miejsce „standardowego” systemu dachu zielonego wykorzystującego zieleń w celu kompensacji powierzchni biologicznie czynnej, możemy również wprowadzać rozwiązania zapobiegające pozostałym negatywnym skutkom urbanizacji, w tym zanikowi różnorodności biologicznej w miastach?
Mikroklimat na zielonych dachach
Miejski mikroklimat gromadzi wiele negatywnych skutków zmian klimatycznych. Są to m.in. występowanie miejskich wysp ciepła, intensywne i krótkotrwałe opady deszczu oraz zanieczyszczenie powietrza. Jedną z metod walki ww. skutkami jest zazielenianie dachów.
Zbuduj ogród w swoim domu!
Możliwość kontrolowania składu oraz pochodzenia żywności i troska o najbliższych to główne przesłanki do tego, że myślimy o założeniu własnego ogródka. Jednak natychmiast pojawiają się pytania: Czy wystarczy mi miejsca na uprawę? Z jakimi wydatkami muszę się liczyć? Jak bardzo wprowadzenie nowego elementu do mojego domu zaburzy jego funkcjonowanie? Jak będzie się zmieniał mój ogród wraz z upływem czasu?
Ogród lekarstwem na codzienność!
Ponad 30 lat temu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wysnuła hipotezę, potwierdzoną następnie szczegółowymi raportami, iż obniżona jakość powietrza wewnątrz budynków, w którym spędzamy większą część dnia, może mieć wyraźnie negatywny wpływ na nasze zdrowie. Tak zwany Syndrom Chorego Budynku (Sick Building Syndrome, SBS) został podany w raporcie WHO jako bezpośrednia przyczyna takich stanów chorobowych jak przewlekłe bóle głowy, stany podobne do astmy i innych zaburzeń oddechowych, a nawet chroniczne problemy z układem trawiennym. Co możemy zrobić, aby skutecznie walczyć z tym problemem?
Rodzaje zielonych ścian
Od dziesiątków lat rośliny porastały ściany budynków. Głównie za sprawą pnączy, które mogą się swoimi wąsami czepnymi bądź przylgami wspinać się na wysokości. Jednak dopiero wertykalne ogrody doprowadziły do prawdziwej rewolucji. Pozwoliły zjednoczyć architekturę z naturą. Ich niebywałą zaletą jest możliwość pokrycia skomplikowych, zakrzywionych ścian przy zastosowaniu super lekkiej kontrukcji. Zielone ściany to również różnorodne, wielkogatunkowe dzieła sztuki.
Alternatywa dla zielonych pustyni – łąka kwietna
Od średniowiecza łąki kwietne były przenoszone z terenów naturalnych, wiejskich w środowisko miasta. Dzikie łąki pozytywnie wpływały na jakość Zielonej Infrastruktury, jako że wraz z nimi rosła bioróżnorodność w środowisku zurbanizowanym. Jednak, na przestrzeni stuleci rolę łąk przejęły wypielęgnowane trawniki, które obecnie zajmują więcej niż 70% wszystkich zielonych przestrzeni miejskich na świecie [Ponte-e-Sousa et al. 2016]. Trawniki znajdują się we wszystkich ogrodach, przedogródkach, parkach publicznych, cmentarzach, polach golfowych, wzdłuż ulic, choć nie jest to najbardziej ekologiczne rozwiązanie projektowe. Trawniki to zielone pustynie, o niskiej bioróżnorodności i wymagające konkretnych kosztów w celu prawidłowego utrzymania.
Raport IKEA: Dokąd zmierza twój dom i twoja kuchnia?
IKEA zaprezentowała w tym roku raport, którego treść potwierdza zasadność dążenia do postawy głębszej świadomości ekologicznej. Z treści dokumentu pt. „Concept Kitchens of 2025″ wynika, że w przeciągu najbliższych 10 lat ponad 60% światowej populacji przeniesie się do miast. Ta tendencja, podobnie jak zasygnalizowane powyżej problemy z „wydajnością” globalnego rolnictwa, będzie wymagała zmiany naszego sposobu myślenia o jedzeniu i surowcach wykorzystywanych przy jego produkcji i przetwarzaniu.
Skontaktuj się z nami