Hydrobox to inaczej geokompozyt retencyjny (magazynujący, sorbujący) wodę, składający się z włókniny osłonowej przepuszczającej wodę, materiału zatrzymującego wodę (hydrożel/superabsorbent) oraz wewnętrznego szkieletu umożliwiającego jego swobodne pęcznienie. Wewnętrzny szkielet stanowi mata o strukturze przestrzennej. Hydrobox Posiada atest PZH.

Geokompozyt retencyjny Hydrobox Profi ma wymiary nie mniejsze niż 20x34x4 cm i posiada zdolność czasowego zatrzymania czystej wody nie mniejszą niż 2400 cm3/szt. Hydrobox Profi instaluje się pod bryłą korzeniową roślin lub w przypadku drzew wokół bryły korzeniowej (Hydrobox G) na głębokości od 15-30 cm.

Hydrobox G to specjalna linia elementów Hydrobox przeznaczona do wykorzystania wraz z systemami napowietrzająco-nawadniającymi (URBAN, HYDROGRILLE, ARBORVENT), instalowanymi wokół bryły korzeniowej nowo sadzonych drzew. Dzięki połączeniu tych dwóch elementów, zwiększamy efektywność podawanych uzupełniających dawek wody.

Dobierając wielkość elementu Hydrobox należy brać pod uwagę m.in. takie czynniki, jak wymagania wodne sadzonych roślin, nasłonecznienie, rodzaj gruntu, wielkość sadzonek. W przypadku drzew z zakrytym systemem korzeniowym łączna długość geokompozytów powinna być nie mniejsza niż połowa obwodu bryły korzeniowej sadzonego drzewa. Dla pozostałych roślin należy przyjąć, że średnica geokompozytu powinna być zbliżona do średnicy bryły korzeniowej sadzonej rośliny.

 

Skontaktuj się z nami