The basic element of the system structure for roofs with a pitch up to 25o jest element drenażowy Floraset FS 75. Dzięki swojej budowie, poza funkcją drenażową, pełni również funkcję zapobiegającą erozji i przenoszącą siły ścinające. W skład systemu wchodzi również mata chłonno-ochronna posiadająca wysoką zdolność magazynowania wody. Na dachy o kącie nachylenia powyżej 15o zalecana jest systemowa juta JEG, stanowiąca dodatkową warstwę ochronną przed erozją.

To achieve a durable and secure pitched green roof, you must take care to properly seal the roof surface with bituminous or synthetic rubber coatings. The waterproofing membrane must be resistant to root overgrowth, as anti-root film cannot be used on the slopes.
The regular care and supervision are important to properly maintain the greenery and thus prevent the layers from slipping.

 Technical data

system height approx. 130-150 mm
system weight approx. 115-145 kg/m2
water capacity approx. 38-44 l/m2
Gallery
Contact Us